TAI YU CHEMICAL & PHARMA CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 95 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 95 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Glutathione Injection "Tai Yu"

Glutathione Injection "Tai Yu" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21051-18

Tesmon Injection "Tai Yu"

Tesmon Injection "Tai Yu" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dầu
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21052-18

Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu”

Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu” - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18466-14

Tranexamic acid injection 50mg "Tai Yu"

Tranexamic acid injection 50mg "Tai Yu" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-17794-14

B complex Injection Tai Yu

B complex Injection Tai Yu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-5512-01

Bluplex

Bluplex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 chai 500ml
Nhà sản xuất: China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-8522-04

Chymase

Chymase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống thuốc và 5 ống dung môi 1ml
Nhà sản xuất: Lita Pharmacy Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7011-02

Depo B12

Depo B12 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7012-02

Desputin Tablets 30 mg 'Tai Yu'

Desputin Tablets 30 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7497-03

Dexamethasone Injection 4mg/ml Tai Yu

Dexamethasone Injection 4mg/ml Tai Yu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-5874-01

Diclofenac Injection 25mg/ml Tai Yu

Diclofenac Injection 25mg/ml Tai Yu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-5875-01

Febin Injection 50 mg/ml 'Tai Yu'

Febin Injection 50 mg/ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-7015-02

Furosemide Injection Tai Yu

Furosemide Injection Tai Yu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-5514-01

Gentamicin Injection 40mg 'Oriental'

Gentamicin Injection 40mg
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống;Hộp 50 ống 2ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-8523-04

Glutathion Injection 'Tai Yu'

Glutathion Injection
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 Lọ
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-8319-04

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn