SYNCOM FORMULATIONS (INDIA)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 97 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 97 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Lantrizon

Lantrizon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18101-14

Cefalexin 500mg

Cefalexin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16381-13

Cefdoxm

Cefdoxm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ Alu/Alu x 10 viên; Hộp 2 vỉ Alu/Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16382-13

Cefdoxm

Cefdoxm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ Alu/Alu x 10 viên; Hộp 2 vỉ Alu/Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16383-13

Cefnixal

Cefnixal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ nhôm-nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16384-13

Cipeye

Cipeye - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml, hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16385-13

Droxule

Droxule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ bấm x 10 viên; Hộp 10 vỉ Alu/Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16386-13

Istrax

Istrax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16387-13

Losartan Potassium Tablets 50mg

Losartan Potassium Tablets 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16388-13

Niscip-10

Niscip-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ nhôm - nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17593-13

Oxannak

Oxannak - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16389-13

Trixicam

Trixicam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16390-13

Afenmax 100

Afenmax 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Phẩm Bến Thành (Bến Thành PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1653-06

Afenmax 200

Afenmax 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Phẩm Bến Thành (Bến Thành PHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1654-06

Cefadroxil

Cefadroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha xi rô-250mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Syncom Formulations (India)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Lyon-Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1661-06

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn