STERLING DRUG (M) SDN. BHD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Panadol trẻ em

Panadol trẻ em
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 8 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4933-07

Panadol

Panadol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x10 viên ; Hộp 10 vỉ X 12 viên
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22261-19

Panadol trẻ em

Panadol trẻ em
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 8 vỉ x 12viên
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17961-14

Panadol

Panadol
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12465-11

Eno Fruit salt

Eno Fruit salt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 48gói 4;3g
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8156-04

Eno Fruit salt lemon

Eno Fruit salt lemon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 48gói 4;3g
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8157-04

Eno Orange 4,3g

Eno Orange 4,3g
Dạng bào chế: Bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 48gói x 4;3g
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8158-04

Oxy 10

Oxy 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g;Hộp 1 tuýp 25g
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8159-04

Oxy 5

Oxy 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g;Hộp 1 tuýp 25g
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8160-04

Eno Orange

Eno Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8714-09

Panadol Cảm cúm Extra

Panadol Cảm cúm Extra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Sterling Drug (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8715-09

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn