BIOTON CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Scilin M 30 (30/70)

Scilin M 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml; Hộp 5 catridges x 3ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: QLSP-895-15

Scilin N

Scilin N
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml; Hộp 5 catridges x 3ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: QLSP-850-15

Bio-Taksym

Bio-Taksym
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Âu Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1745-06

Bio-Taksym

Bio-Taksym
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14769-12

Biodacyna

Biodacyna - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 2ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-7346-03

Scilin M 30 (30/70)

Scilin M 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ 3ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội HAPHARCO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7790-03

Scilin M 30 (30/70)

Scilin M 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội HAPHARCO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7791-03

Scilin N

Scilin N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 3ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội HAPHARCO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7792-03

Scilin R

Scilin R - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội HAPHARCO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8065-04

Biofazolin

Biofazolin
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Ciech-Polfa., Ltd - BA LAN
Số Đăng ký: VN-10092-05

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn