STALLION LABORATORIES PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 25 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Rabesta-20

Rabesta-20
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ Alu- Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18521-14

Losastal-50

Losastal-50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ambica International Corporational - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-22279-19

Deslorastal

Deslorastal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại và Dược phẩm Việt Nga - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21728-19

Benflux

Benflux - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 100ml
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10061-10

Esoprazole-20

Esoprazole-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20985-18

Stalevo-5

Stalevo-5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C.Arena Group S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19897-16

Celestal-200

Celestal-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19110-15

Coreprazole

Coreprazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khang An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18864-15

Mazu

Mazu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19407-15

Yolipraz-40

Yolipraz-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18796-15

Yolipraz-80

Yolipraz-80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18797-15

Zefobol-SB 2000

Zefobol-SB 2000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19408-15

Hesopak

Hesopak - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17911-14

TeImistal-40

TeImistal-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18522-14

Esorest

Esorest - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Trân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17396-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn