SOLVAY PHARM B.V

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Femoston conti

Femoston conti
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5645-10

Betaserc

Betaserc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7852-03

Duphalac

Duphalac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô-10g/15ml
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10g
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1535-06

Duphaston

Duphaston - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1536-06

Duphaston

Duphaston - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 20 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-5639-01

Duspatalin

Duspatalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7118-02

Duspatalin Retard

Duspatalin Retard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9032-04

Femoston 1/10

Femoston 1/10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9310-05

Femoston Conti

Femoston Conti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên;Hộp 3 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8603-04

Luvox 100

Luvox 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7853-03

Serc

Serc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-6038-01

Serc 8

Serc 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-8mg
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-2499-06

Teveten 600

Teveten 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ xé x 14 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10116-05

Femoston 1/10

Femoston 1/10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6318-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn