SMITHKLINE BEECHAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Ventolin syrup

Ventolin syrup
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10266-10

Ventolin Expectorant

Ventolin Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6167-08

Ventolin Expectorant

Ventolin Expectorant
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17044-13

Bactroban

Bactroban
Dạng bào chế: Thuốc mỡ-22mg/g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, 15g
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-0357-06

Bactroban ointment

Bactroban ointment
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12464-11

Bactroban

Bactroban - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g; 15g
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-10165-05

Panadol 100mg/ml

Panadol 100mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8757-04

Panadol 120mg/5ml

Panadol 120mg/5ml
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8756-04

Panadol 6 Plus 250mg/5ml Suspension

Panadol 6 Plus 250mg/5ml Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-9070-04

Ventolin 2mg/5ml

Ventolin 2mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-9071-04

Ventolin Expectorant

Ventolin Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-0358-06

Zentel 10ml

Zentel 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Lọ 10ml
Nhà sản xuất: SmithKline Beecham - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8615-04

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn