SISHUI XIER KANG PHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Vitamin B Complex Injection 2ml

Vitamin B Complex Injection 2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1349-06

Albendazole

Albendazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0897-06

Carbamazepine

Carbamazepine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0898-06

Cefixime

Cefixime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0397-06

Cefotaxime sodium for Inj

Cefotaxime sodium for Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Cefotaxime
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1346-06

Citicoline Sodium

Citicoline Sodium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/2ml Citicoline
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0899-06

Fluconazole Capsules

Fluconazole Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-150mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1347-06

Lincomycin injection

Lincomycin injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-600mg/2ml Lincomycin
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khanh Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0803-06

Piroxicam capsules

Piroxicam capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1348-06

Prednisolone tablets

Prednisolone tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao-5mg
Quy cách đóng gói: Chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Sishui Xier Kang Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-2361-06

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn