SINSIN PHARMACEUTICAL CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Air sinsinpas

Air sinsinpas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mù
Quy cách đóng gói: Chai 280ml
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6392-02

Cool-kid

Cool-kid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc dán dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Gói 2 miếng dán
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9559-10

Ecopas

Ecopas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói x 12 miếng
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5178-10

Sinsinpas

Sinsinpas
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Hộp 20 túi x 10 miếng
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-9868-05

Ecosip Ketaprofen

Ecosip Ketaprofen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán-30mg
Quy cách đóng gói: Gói 3 miếng
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4284-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn