SINIL PHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 33 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Acyclovir cream sinil

Acyclovir cream sinil
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10214-05

Benoramin

Benoramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên; chai 500 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8628-04

Bivo tab

Bivo tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; chai 500 viên; chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7913-03

Butamol

Butamol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6902-02

Cimetidine Injection sinil 200mg/2ml

Cimetidine Injection sinil 200mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7399-03

Enalapril Maleate 10mg tab Sinil

Enalapril Maleate 10mg tab Sinil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0445-06

Focinat Tablet

Focinat Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9110-04

Golsamin

Golsamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6256-02

Kacinat

Kacinat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0446-06

Piroxicam injection Sinil 20mg/ml

Piroxicam injection Sinil 20mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7400-03

Prohethin

Prohethin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6257-02

RB 25 25mg

RB 25 25mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5636-01

Sikozym

Sikozym - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7401-03

Silinazen

Silinazen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan ở ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5860-01

Sinil Atenolol

Sinil Atenolol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Sinil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1885-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn