SHANDONG REYOUNG PHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 25 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Reyoung Streptomycin

Reyoung Streptomycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General pharm factory - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-21874-19

Cefotaxime sodium for Inj

Cefotaxime sodium for Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 5ml
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16413-13

Cefoperazone Sodium

Cefoperazone Sodium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0704-06

Ceftriaxone sodium

Ceftriaxone sodium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-0613-06

Cephradine

Cephradine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-5379-01

Comvit H5000

Comvit H5000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 4 Lọ bột+4 ống dung môi
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10342-05

Kanamycin Sulfate

Kanamycin Sulfate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-5380-01

Lydocef

Lydocef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-0614-06

Reyoungfort

Reyoungfort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ + 4 ống dung môi
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0705-06

Ampicillin Sodium for injection BP 1gm

Ampicillin Sodium for injection BP 1gm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-15662-12

Ceftriaxone sodium

Ceftriaxone sodium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16089-12

Lydocef

Lydocef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16090-12

Ascorneo Inj.

Ascorneo Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8771-09

Kananeo Inj.

Kananeo Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, 50 lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8772-09

Reyoung Streptomycin

Reyoung Streptomycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10lọ; 50lọ
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Jeil Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8212-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn