SEARLE PAKISTAN., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Athenil 10mg

Athenil 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9856-05

Diulactone

Diulactone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1033-06

Peditral (ORS) orange Flavour

Peditral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9857-05

Spiromide Tablets

Spiromide Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9140-04

Relispa 40mg Tablets

Relispa 40mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-7839-09

Relispa Forte 80mg Tablets

Relispa Forte 80mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-8289-09

Spiromide 40

Spiromide 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-4616-07

Ventek 10mg

Ventek 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-10mg Montelukast acid
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5092-07

Ventek 5mg

Ventek 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-5mg Montelukast
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Searle Pakistan., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5093-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn