S.R.S PHARMA PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 288 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 288 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Incexif 200

Incexif 200
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2013-06

Santhyrox

Santhyrox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3210-07

Andopyl Kit

Andopyl Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang, viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 7 hộp nhỏ x 1 vỉ chứa 2 viên nang Lansoprazole; 2 viên nén Tinidazol; 2 viên nén Clarithromycin (250mg)
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0576-06

Acipta

Acipta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg Amlodipin
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1990-06

Adixic eye/eardrops

Adixic eye/eardrops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt/nhỏ tai-15mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2006-06

Amlopin

Amlopin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg Amlodipin
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0996-06

Augoken 100

Augoken 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0577-06

Augoken 100mg

Augoken 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1512-06

Augoken 200

Augoken 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0578-06

Azirode

Azirode - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0579-06

Baccef

Baccef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1991-06

Cefixime

Cefixime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0580-06

Cefixime

Cefixime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0581-06

Cefixime capsule 100mg

Cefixime capsule 100mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9370-05

Fixma

Fixma
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0587-06

Trang 1 /20
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn