REMAN DRUG LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Aumnata

Aumnata
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 5ml
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16128-13

Cinfax

Cinfax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 12 hộp nhỏ x 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6568-02

Diclon

Diclon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 12 hộp nhỏ x 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6569-02

Rin

Rin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 12 hộp nhỏ x 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6570-02

Esalep

Esalep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12168-11

Remacid Plus

Remacid Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14000-11

Remacid Plus

Remacid Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14000-11

Thuốc nhỏ mắt và tai NPH

Thuốc nhỏ mắt và tai NPH - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11688-11

Thuốc nhỏ mắt và tai Rozalep

Thuốc nhỏ mắt và tai Rozalep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch vô khuẩn nhỏ tai và mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12855-11

Cinfax

Cinfax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-3mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 12 hộp nhỏ x 10 lọ
Nhà sản xuất: Reman Drug Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4161-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn