RAPTAKOS BRETT & CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Neopeptine 15ml

Neopeptine 15ml
Dạng bào chế: Thuốc uống giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7205-02

Neopeptine F

Neopeptine F
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Neopeptine

Neopeptine
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7204-02

Trymo tablets

Trymo tablets
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 14 vỉ, mỗi vỉ 8 viên
Nhà sản xuất: Raptakos, Brett & Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19522-15

Zytee RB 10ml

Zytee RB 10ml
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9368-05

Calcinol 1000

Calcinol 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10gói 6;7g
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9710-05

Calcinol RB

Calcinol RB
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0566-06

Calcinol syrup F 60ml

Calcinol syrup F 60ml
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6705-02

Calcrem

Calcrem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Satyam Pharm & Chemicals Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7976-03

Durasal CR

Durasal CR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang phóng thích có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8419-04

Durasal CR

Durasal CR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng có kiểm soát-8mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0568-06

Lotemp

Lotemp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8273-04

Minigadine

Minigadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7585-03

Neogadine

Neogadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu ngọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 150ml
Nhà sản xuất: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5997-01

Silvirin 20g

Silvirin 20g
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Satyam Pharm & Chemicals Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Raptakos Brett & Co., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7977-03

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn