PT SCHERING PLOUGH INDONESIA TBK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Elomet Cream

Elomet Cream
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g; 10g
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8275-09

Diprogenta

Diprogenta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6096-01

Diprogenta

Diprogenta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6097-01

Diprosalic 10ml

Diprosalic 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6098-01

Diprosalic Topical Lotion

Diprosalic Topical Lotion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn nhũ tương bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-15550-12

Clarityne Syrup

Clarityne Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60ml
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11320-10

Celestone Tablets

Celestone Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7830-09

Clarityne Tablets

Clarityne Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8888-09

Celestoderm V with Gentamicin

Celestoderm V with Gentamicin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g; 10g
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6800-08

Polaramine Tablets

Polaramine Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering-Plough., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6310-08

Celestamine Tablets

Celestamine Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4689-07

Diprogenta cream

Diprogenta cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3339-07

Diprogenta ointment

Diprogenta ointment - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ bôi ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3340-07

Diprosalic topical lotion

Diprosalic topical lotion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: PT Schering Plough Indonesia Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3341-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn