PT SCHERING INDONESIA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Provironum

Provironum
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-3753-07

Diane 35

Diane 35
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6022-01

Gynera

Gynera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering Aktiengeselschaft - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7487-03

Microgynon 30

Microgynon 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6023-01

Primolut N

Primolut N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6024-01

Progynova

Progynova - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering Aktiengeselschaft - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7488-03

Provironum

Provironum - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6403-02

Gynera

Gynera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6933-08

Progynova

Progynova - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5856-08

Diane-35

Diane-35 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-3228-07

Microgynon 30

Microgynon 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-3752-07

Primolut N

Primolut N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-3229-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn