PT KONIMEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 16 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Konimag

Konimag
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 7 ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20140-16

Braito

Braito - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 12 hộp nhỏ x 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8106-04

Ever B

Ever B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 24 vỉ x 1 viên; hộp 10 vỉ x 1 viên; Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0872-06

Everfe

Everfe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủI bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 24 vỉ x 1 viên, Hộp 10 vỉ x 1 viên. Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-2307-06

Everoxi

Everoxi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 28 vỉ xé, 10 vỉ xé x 1 viên; Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1306-06

Fungiderm

Fungiderm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 12 hộp nhỏ x 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8386-04

Konimag

Konimag - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 7ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8107-04

Madrox

Madrox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8742-04

Madrox Forte

Madrox Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8743-04

Optifresh

Optifresh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 12 hộp nhỏ x 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8108-04

Termokid

Termokid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml; 60ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8468-04

Braito

Braito - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8677-09

Fungiderm

Fungiderm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp lớn đựng 12 hộp nhỏ x 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9195-09

Konimag

Konimag - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 7ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9196-09

Optifresh

Optifresh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: PT Konimex - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8678-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn