PT FERRON PAR PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 19 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Escain

Escain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tủy sống
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x4ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21994-19

MXN

MXN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21938-19

Nitro-G

Nitro-G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 10ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21940-19

Prezinton 8

Prezinton 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống x 4ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-16026-12

Fepinram

Fepinram - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-18435-14

Tranmix 5%

Tranmix 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 2 khay x 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-18576-14

Dexdobu

Dexdobu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-17148-13

Fepinram

Fepinram - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm bắp/tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 4 ống x 15ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-17570-13

Ketogesic 1%

Ketogesic 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-1%
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-1972-06

Ketogesic 3%

Ketogesic 3% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-3%
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-1973-06

Ketogesic

Ketogesic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-14796-12

Colergis

Colergis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-13351-11

Freenos Junior

Freenos Junior - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT. Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-12008-11

Ranitidine "Dexa"

Ranitidine "Dexa" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-8261-09

Tranmix 10%

Tranmix 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 khay x 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-6274-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn