PT ABBOTT INDONESIA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Surbex-Z

Surbex-Z
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-4696-07

Brufen

Brufen
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories - MỸ
Số Đăng ký: VN-12140-11

Klacid

Klacid
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml; hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories - MỸ
Số Đăng ký: VN-16101-13

Surbex-Z

Surbex-Z - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 06 viên
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories - MỸ
Số Đăng ký: VN-17803-14

Brufen

Brufen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21163-18

Eryderm

Eryderm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-6107-02

Erythrocin

Erythrocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ để pha 30ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-6108-02

Brufen Forte

Brufen Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories - MỸ
Số Đăng ký: VN-14886-12

Iberet-500

Iberet-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-4695-07

Klacid

Klacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml hoặc 60ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-4142-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn