POLIPHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 41 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 41 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Osa-Gastro

Osa-Gastro
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nova - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20138-16

Tolsus

Tolsus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22089-19

Myomethol

Myomethol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6164-02

Air X Drop

Air X Drop
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 15ml
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0268-06

Air-X drops

Air-X drops
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 15ml
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14124-11

Utoma

Utoma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nova - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17869-14

Vagikit

Vagikit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nova - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18212-14

Tanvari

Tanvari - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nova - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16169-13

Benidi

Benidi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ xé x 5 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5073-10

Gembo

Gembo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5074-10

Odergo

Odergo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh màu hổ phách sodalime dạng III chứa 100 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-622-12

Osalium

Osalium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5070-10

Osarinol

Osarinol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5071-10

Osarinol

Osarinol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5072-10

Poli-Fibrozil

Poli-Fibrozil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1651-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn