PHARMATEX ITALIA S.R.L

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Pharmacort

Pharmacort
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-7315-08

Pharmacort

Pharmacort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Fisiopharma SRL - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-19307-15

Dudine

Dudine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH ICA Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8712-04

Farmikacin

Farmikacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 2ml
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-8821-04

Millinac

Millinac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 4 Lọ+4 ống dung môi
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: IC Việt Nam Co., Ltd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6246-02

Pharmacort

Pharmacort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-7449-03

Pharmacort

Pharmacort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 Lọ 1ml
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-7450-03

Pharmeparina

Pharmeparina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-9865-05

Pipertex 2 g

Pipertex 2 g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ+1 ống dung môi 4ml
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-6685-02

Pipertex 4 g

Pipertex 4 g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-6686-02

Vancotex

Vancotex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-6687-02

Vancotex

Vancotex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-6688-02

Pipertex

Pipertex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + ống dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-6766-08

Vancotex

Vancotex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pharmatex Italia S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-6767-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn