PHARMANIAGA MANUFACTURING BERHAD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 48 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 48 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Pharmabay

Pharmabay - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-20056-16

Pharmaclav

Pharmaclav - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Idaman pharma manufacturing Sdn Bhd. - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-18050-14

Metpharm Tablet 850 mg

Metpharm Tablet 850 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-17130-13

Pharmitrole

Pharmitrole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-16349-13

Rylid

Rylid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-17544-13

Asmovent 2mg

Asmovent 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-2mg
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-2447-06

Cyclovax 200mg

Cyclovax 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-2448-06

Metpharm 500mg

Metpharm 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-2449-06

Pharmaniaga Cefaclor oral Suspension 125mg/5ml

Pharmaniaga Cefaclor oral Suspension 125mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8959-04

Pharmaniaga Cefaclor Oral Suspension 250mg/5ml

Pharmaniaga Cefaclor Oral Suspension 250mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Số Đăng ký: VN-9360-05

Pharmaniaga Cefadroxil

Pharmaniaga Cefadroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8584-04

Pharmaniaga Cetirizine

Pharmaniaga Cetirizine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8585-04

Pharmaniaga Clarithromycin Tablet 250mg

Pharmaniaga Clarithromycin Tablet 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8960-04

Pharmaniaga Clarithromycin Tablet 500mg

Pharmaniaga Clarithromycin Tablet 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8961-04

Pharmaniaga Fluconazole capsules 250mg

Pharmaniaga Fluconazole capsules 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8962-04

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn