PFIZER PGM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Dalacin C

Dalacin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên, hộp 10 vỉ x viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18404-14

Amlor

Amlor
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9352-05

Debridat

Debridat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0547-06

Diflucan

Diflucan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-150mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 1 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-1958-06

Fasigyne

Fasigyne - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-1476-06

Feldene

Feldene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân rã
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9353-05

Diflucan

Diflucan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 1 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14768-12

Amlor

Amlor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10465-10

Feldene

Feldene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân rã
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10466-10

Feldene

Feldene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống 1ml
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-11236-10

Amlor

Amlor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7937-09

Dalacin C

Dalacin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7784-09

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn