OM PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Uro-Vaxom

Uro-Vaxom
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ever Neuro Pharma GMBH - ÁO
Số Đăng ký: QLSP-H03- 1161-19

Broncho-Vaxom Adults

Broncho-Vaxom Adults
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ever Neuro Pharma GMBH - ÁO
Số Đăng ký: VN-15432-12

Broncho-Vaxom Adults

Broncho-Vaxom Adults
Dạng bào chế: Viên nang-7mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-2315-06

Broncho-vaxom Adult

Broncho-vaxom Adult
Dạng bào chế: Viên nang chứa bột đông khô 40 mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên nang
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-2316-06

Broncho-Vaxom Children

Broncho-Vaxom Children
Dạng bào chế: Viên nang chứa bột đông khô 20 mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-2315-06

Broncho-Vaxom Children

Broncho-Vaxom Children - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ever Neuro Pharma GMBH - ÁO
Số Đăng ký: VN-15048-12

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn