OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUCTIONS G.M.B.H

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 3 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 3 loại
Albunorm 20%

Albunorm 20%
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml dịch truyền
Nhà sản xuất: Octapharma Pharmazeutika Productions G.m.b.H - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Trung ương CPC 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 8861/QLD-KD

Human Albumin Octapharma 20%

Human Albumin Octapharma 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-20%
Quy cách đóng gói: Chai 50ml
Nhà sản xuất: Octapharma Pharmazeutika Productions G.m.b.H - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1738-06

Human Albumin Octapharma 20%

Human Albumin Octapharma 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 50ml
Nhà sản xuất: Octapharma Pharmazeutika Productions G.m.b.H - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15027-12

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn