NOVO NORDISK A.S

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 26 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
NovoMix 30 Flexpen

NovoMix 30 Flexpen
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 5 bút tiêm x 3ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký:

Mixtard 30 FlexPen

Mixtard 30 FlexPen
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 bút tiêm bơm sẵn thuốc x 3ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-11010-10

Saxenda 6mg/ml

Saxenda 6mg/ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1, 3, 5 bút tiêm bơm sẵn x 3ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Số Đăng ký: QLSP-H02-1075-17

Mixtard® 30 Penfill 100 IU/ml

Mixtard® 30 Penfill 100 IU/ml
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 3 ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Số Đăng ký: QLSP-888-15

Insulatard® Penfill 100 IU/ml

Insulatard® Penfill 100 IU/ml
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 3 ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Số Đăng ký: QLSP-887-15

Actrapid® Penfill 100 IU/ml

Actrapid® Penfill 100 IU/ml
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 3 ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Số Đăng ký: QLSP-889-15

Vagifem

Vagifem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 4 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Số Đăng ký: VN-20839-17

Actrapid HM

Actrapid HM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6841-02

Actrapid HM

Actrapid HM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9030-04

Actrapid novolet

Actrapid novolet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm-100IU/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 bút tiêm x 3ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-2304-06

Actrapid Penfill

Actrapid Penfill - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-100IU/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0321-06

Insulatard HM

Insulatard HM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6842-02

Insulatard Novolet

Insulatard Novolet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm-100IU/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 bút tiêm x 3ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-2305-06

Insulatard Penfill

Insulatard Penfill - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm-100IU/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0322-06

Mixtard 30 HM

Mixtard 30 HM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Novo Nordisk A.S - ĐAN MẠCH
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9031-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn