NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 27 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 27 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Eurax

Eurax
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17764-14

Voltaren Emulgel

Voltaren Emulgel
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17535-13

Lamisil

Lamisil
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g; hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18396-14

Otrivin

Otrivin
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15559-12

Ca-C 1000 Sandoz Orange

Ca-C 1000 Sandoz Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Orleans - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18394-14

Calcium-Sandoz 600 + Vitamin D3

Calcium-Sandoz 600 + Vitamin D3 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Orleans - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18395-14

Ca-C 1000 Sandoz

Ca-C 1000 Sandoz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 10 viên
Nhà sản xuất: Farma France - PHÁP
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-16002-12

Otrivin

Otrivin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mù vào mũi có chia liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15560-12

Otrivin

Otrivin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15558-12

Otrivin

Otrivin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch phun mù vào mũi có chia liều
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15561-12

Triaminic Day Time Cold & Cough

Triaminic Day Time Cold & Cough - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 118ml
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-15557-12

Lamisil Dermgel

Lamisil Dermgel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dạng gel
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, 15g
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10442-10

Lamisil once

Lamisil once
Dạng bào chế: Dung dịch tạo màng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 4g
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-11217-10

Eurax

Eurax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, Hộp 1 tuýp 20g, Hộp 1 tuýp 60g
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novarts AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6234-08

Lamisil

Lamisil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Novartis Consumer Health S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novarts AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6235-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn