BAYER HEALTHCARE AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Canesten

Canesten
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên + 1 dụng cụ đặt
Nhà sản xuất: Bayer Healthcare AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3386-07

Avelox

Avelox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml; túi 250ml
Nhà sản xuất: Bayer Healthcare AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6927-08

Levitra

Levitra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Bayer Healthcare AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6929-08

Levitra

Levitra  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Bayer Healthcare AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6930-08

Levitra

Levitra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Bayer Healthcare AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6928-08

Canesten

Canesten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên và 1 dụng cụ đặt
Nhà sản xuất: Bayer Healthcare AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-2603-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn