MUNDIPHARMA PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Betadine Gargle and Mouthwash

Betadine Gargle and Mouthwash
Dạng bào chế: Dung dịch súc họng và súc miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml hoặc hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-20035-16

Betadine Vaginal Douche

Betadine Vaginal Douche
Dạng bào chế: Dung dịch sát trùng âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-14885-12

Betadine vaginal douche

Betadine vaginal douche - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch sát trùng âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 125ml, hộp 1 chai x 125ml kèm chai vắt và dụng cụ đặt âm đạo, hộp 1 chaix 250ml kèm ch
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-22442-19

OxyContin 10mg

OxyContin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-21914-19

OxyContin 15mg

OxyContin 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN3-165-19

OxyContin 20mg

OxyContin 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-21915-19

OxyContin 30mg

OxyContin 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN3-166-19

OxyContin 40mg

OxyContin 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN3-167-19

OxyContin 60mg

OxyContin 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN3-168-19

OxyContin 80mg

OxyContin 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN3-169-19

Betadine Ointment 10% w/w

Betadine Ointment 10% w/w
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 40g, hộp 1 tuýp 100g
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-20577-17

Betadine Cream 5% w/w

Betadine Cream 5% w/w - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g; hộp 1 tuýp 40g
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-18390-14

Lignopad

Lignopad
Dạng bào chế: Miếng dán
Quy cách đóng gói: Hộp 5 gói x 2 miếng dán; Hộp 2 gói x 5 miếng dán
Nhà sản xuất: Teikoku Seiyaku Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-18035-14

Norspan

Norspan
Dạng bào chế: Miếng dán
Quy cách đóng gói: Hộp 2 gói x 1 miếng dán
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty Dược TP. HCM (Sapharco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-415-15

Betadine Throat spray

Betadine Throat spray
Dạng bào chế: Dung dịch xịt họng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 50ml
Nhà sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Nhà đăng ký: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-20326-17

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn