MERCK SANTE S.A.S MANUFACTURING SITE OF SEMOY

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Lodoz 5mg/6,25mg

Lodoz 5mg/6,25mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S Manufacturing Site of Semoy - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8796-04

Glucovance

Glucovance - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S Manufacturing Site of Semoy - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8232-04

Glucovance 500mg/5mg

Glucovance 500mg/5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S Manufacturing Site of Semoy - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8231-04

Lodoz 10mg/6,25mg

Lodoz 10mg/6,25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S Manufacturing Site of Semoy - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8794-04

Lodoz 2,5mg/6,25mg

Lodoz 2,5mg/6,25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S Manufacturing Site of Semoy - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8795-04

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn