BAXTER AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Stelara

Stelara
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,5ml
Nhà sản xuất: Baxter AG - ÁO
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-H02984-16

Human Albumin 200g/l Baxter

Human Albumin 200g/l Baxter - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền 20%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: Baxter AG - ÁO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5209-09

Human Albumin 250g/l Baxter

Human Albumin 250g/l Baxter - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền 25%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: Baxter AG - ÁO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5210-08

Human Albumin 20% Immuno

Human Albumin 20% Immuno - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-20%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Baxter AG - ÁO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-2599-07

Human Albumin 25% Immuno

Human Albumin 25% Immuno - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-25%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Baxter AG - ÁO
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-2600-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn