M.S GLAND PHARMA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Kalbenox

Kalbenox
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn X 10 họp nhỏ X 01 syringe
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-17147-13

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-3724-07

Enoxaparin Kabi

Enoxaparin Kabi  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19586-16

Enoxaparin Kabi

Enoxaparin Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19587-16

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dưới da, tiêm trong mạch
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 syringe 0,6ml
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-18434-14

Survec

Survec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống và 1 lọ nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Quốc tế Ấn Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14517-12

Inoject

Inoject - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Quốc tế Ấn Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14135-11

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-40mg/0,4ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-3723-07

Kalbenox

Kalbenox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-60mg/0,6ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes
Nhà sản xuất: M.S Gland Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-3725-07

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn