M.S EURO HEALTHCARE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Optiballs caps

Optiballs caps
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2742-07

Heptadin

Heptadin
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5983-08

Lasobix

Lasobix
Dạng bào chế: Viên nang-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2191-06

Bestofac-500

Bestofac-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2187-06

Cheepoxa

Cheepoxa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg Ciprofloxacin
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2188-06

Digoxim-100

Digoxim-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2189-06

Digoxim-200

Digoxim-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2190-06

Reetac

Reetac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-250mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2192-06

Reetac 500

Reetac 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phím-500mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2193-06

Roctolido

Roctolido - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phím-120mg
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2194-06

Coxicam 15

Coxicam 15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5980-08

Eurozidim Injection Combipack

Eurozidim Injection Combipack - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5345-08

Flubium

Flubium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang Flunarizin 5mg/viên
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5982-08

Roglita

Roglita - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim Rosiglitazon 4mg/viên
Quy cách đóng gói: Hộp to chứa 5 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5985-08

Tytrix-5

Tytrix-5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5986-08

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn