LUPIN LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 37 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 37 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Azidime

Azidime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0857-06

Cefaxil 1.5g IV

Cefaxil 1.5g IV - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1500mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1765-06

Cefaxil 250

Cefaxil 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1766-06

Cefaxil 500

Cefaxil 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1767-06

Cefaxil 750mg IM/IV

Cefaxil 750mg IM/IV - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-750mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1768-06

Cefonen

Cefonen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Ceftriaxone
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0858-06

Combutol 400

Combutol 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7423-03

Lufixime

Lufixime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-100mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai để pha 50ml
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1279-06

Lufixime 400

Lufixime 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1280-06

Novapime 0.5g IM/IV

Novapime 0.5g IM/IV - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-0.5g Cefepime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1281-06

Novapime 1g IM/IV

Novapime 1g IM/IV - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Cefepime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1282-06

Novapime 2g IM/IV

Novapime 2g IM/IV - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-2g Cefepime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1283-06

Odoxil

Odoxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2256-06

Rcin

Rcin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7576-03

Rcin 300

Rcin 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lupin Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7577-03

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn