LEKAR PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Ecodax G 10g

Ecodax G 10g
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Unique Pharma Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6426-02

Tin Tin Lido Orange

Tin Tin Lido Orange
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-16043-12

Metronidazole

Metronidazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-500mg/100ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Unique Pharma Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0683-06

Tin Tin Lozenges Honey Lemon

Tin Tin Lozenges Honey Lemon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-0994-06

Tin Tin Lozenges Orange

Tin Tin Lozenges Orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-0995-06

Puzicil

Puzicil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Unique Pharmaceutical Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8950-09

Ecodax G

Ecodax G
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Unique Pharma Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4660-07

Tintin Lido Orange

Tintin Lido Orange
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-3192-07

Univita Capsules

Univita Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lekar Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Unique Pharma Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-3298-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn