LEK PHARMACEUTICAL D.D

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 49 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 49 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Amlibon 5 mg

Amlibon 5 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8748-09

Beprasan 10mg

Beprasan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch vị
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21084-18

Amoksiklav 2x 1000mg

Amoksiklav 2x 1000mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharm and Chemical Company., Ltd - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-17506-13

Voltaren 75mg/3ml

Voltaren 75mg/3ml
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis Pharma Services AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-20041-16

Amoksiklav Quicktabs 625 mg

Amoksiklav Quicktabs 625 mg
Dạng bào chế: Viên phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-18595-15

Amoksiklav 625 mg

Amoksiklav 625 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-16309-13

NifeHexal 30 LA

NifeHexal 30 LA
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tác dụng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19669-16

Tensiber 150mg

Tensiber 150mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-13241-11

Cofidec 200mg

Cofidec 200mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-16821-13

Curam Quicktabs 625mg

Curam Quicktabs 625mg
Dạng bào chế: Viên phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 7 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18638-15

Sudomon 50mcg/1dos

Sudomon 50mcg/1dos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21322-18

Curam 625mg

Curam 625mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17966-14

Curam 1000mg

Curam 1000mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Hexal AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18321-14

Beprasan 20mg

Beprasan 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch vị
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21085-18

Kineptia 1g

Kineptia 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20832-17

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn