LABORATORIO SANDERSON S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Amikacina

Amikacina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống
Nhà sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16464-13

Dopamina Clorhidrato

Dopamina Clorhidrato - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-200mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1223-06

Ranitidina

Ranitidina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-50mg/2ml Ranitidine
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0819-06

Ranitidina

Ranitidina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 200 ống 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14567-12

Dobutamina 250mg/ 20ml

Dobutamina 250mg/ 20ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6555-08

Amikacina

Amikacina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/2ml Amikacin
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3548-07

Dobutamina 250mg/5ml

Dobutamina 250mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-Dobutamine 250mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống tiêm
Nhà sản xuất: Laboratorio Sanderson S.A - CHI LÊ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2799-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn