BALKANPHARMA-DUPNITZA AD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 19 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Axitan 40mg

Axitan 40mg
Dạng bào chế: Viên nén bao tan
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-20124-16

Brieka 75mg

Brieka 75mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-21655-19

Iprestan 150mg

Iprestan 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-21977-19

Phezam

Phezam
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis EAD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-15701-12

Cinnarizin actavis 25mg

Cinnarizin actavis 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-19378-15

Bromhexin Actavis 8mg

Bromhexin Actavis 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-19552-16

Corosan

Corosan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19595-16

Renapril 10mg

Renapril 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-18124-14

Renapril 5mg

Renapril 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-18125-14

Atenolol actavis

Atenolol actavis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis EAD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-4948-10

Bromhexin

Bromhexin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-7780-03

Cinnarizin 25mg

Cinnarizin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 50 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-7781-03

Diltiazem

Diltiazem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-7782-03

Indomethacin

Indomethacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-8055-04

Nifedipin 10mg

Nifedipin 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-7783-03

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn