LABORATOIRES SOPHARTEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Hidrasec 30mg Children

Hidrasec 30mg Children
Dạng bào chế: Bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 Lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Fournier S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10225-05

Hidrasec 10mg Infants

Hidrasec 10mg Infants
Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 16 gói
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Fournier S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-13226-11

Antarene

Antarene - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22073-19

Ery Children 250mg

Ery Children 250mg  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói, mỗi gói chứa 2,375g cốm
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18965-15

Hidrasec 30mg Children

Hidrasec 30mg Children - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30gói
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Fournier S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-13227-11

Hidrasec 100mg

Hidrasec 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Fournier S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-13225-11

Lutenyl

Lutenyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6911-02

Colpotrophine

Colpotrophine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi dùng trong phụ khoa
Quy cách đóng gói: ống nhôm chứa 15g kem đựng trong hộp carton
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4018-07

Colpotrophine

Colpotrophine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên nang
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4019-07

Antadys

Antadys - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 15 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5880-01

Colposeptine

Colposeptine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6272-02

Colpotrophine 10mg

Colpotrophine 10mg
Dạng bào chế: Viên đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6624-02

Colpotrophine 15g

Colpotrophine 15g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6623-02

Hidrasec

Hidrasec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 16gói
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Fournier S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10224-05

Hidrasec 100mg

Hidrasec 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Sophartex - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires Fournier S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9850-05

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn