LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Aleve

Aleve - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5458-01

Berocca

Berocca - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên;Hộp 2 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7874-03

Cal D Vita

Cal D Vita
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5807-01

Laroscorbine 1g

Laroscorbine 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8609-04

Supradyn

Supradyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên;Hộp 2 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8473-04

Supradyn

Supradyn
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp và 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6868-02

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn