BALKANPHARMA HOLDING AD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Lercatop 10mg

Lercatop 10mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20717-17

Tercef 1g

Tercef 1g
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ
Nhà sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-17628-14

Valdesar Plus

Valdesar Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20724-17

Valdesar Plus

Valdesar Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20725-17

Cefuroxime Actavis 1,5g

Cefuroxime Actavis 1,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm bắp hoặc tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ
Nhà sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Actavis International Ltd - Malta
Số Đăng ký: VN-17805-14

Aciclovir

Aciclovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Troyan AD - NGA
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-8441-04

Ampisulcillin

Ampisulcillin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 hoặc 10 Lọ x 1;5g bột
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-6777-02

Ampisulcillin

Ampisulcillin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 hoặc 10 Lọ x 0;750g
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-6778-02

Bromhexin

Bromhexin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-7780-03

Cinnarizin 25mg

Cinnarizin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 50 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-7781-03

Dex Tobrin eye drop

Dex Tobrin eye drop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-8895-04

Diltiazem

Diltiazem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-7782-03

Fungolon

Fungolon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-5387-01

Gentamicin eye ointment

Gentamicin eye ointment - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Razgrad AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-8363-04

Indomethacin

Indomethacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma-Dupnitza AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Số Đăng ký: VN-8055-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn