KOREA E-PHARM INC. KOREA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Revive

Revive
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17405-13

Royalpanacea Syrup

Royalpanacea Syrup
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7050-08

Royalpanacea

Royalpanacea
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17191-13

Selazn

Selazn
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16701-13

Livetin-EP

Livetin-EP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16217-13

Adus Soft Capsule

Adus Soft Capsule
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11839-11

Medicamacran

Medicamacran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8639-09

Pro-Heal

Pro-Heal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8640-09

Tathymon

Tathymon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8132-09

Valuab

Valuab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8133-09

Revive

Revive - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5443-08

Hlogcardio

Hlogcardio - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược - Thiết Bị Y Tế Hoàng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4363-07

Royalpanacea

Royalpanacea - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4312-07

Selazn

Selazn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4313-07

Livetin-EP

Livetin-EP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea E-Pharm Inc. Korea - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2235-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn