KOLON PHARM INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Cottu-F syrup

Cottu-F syrup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14220-11

Cottu F syrup

Cottu F syrup
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14220-11

Kolon Flavone

Kolon Flavone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon Global Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20536-17

Clex

Clex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ; 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6251-02

Clovana

Clovana - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6897-02

Copaze

Copaze - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 1000 viên;Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6252-02

Cottu-F syrup

Cottu-F syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xiro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1879-06

Koloncef capsule

Koloncef capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1880-06

Kolonflavone

Kolonflavone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon I Networks Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5451-10

Kolonflavone Tab 40mg

Kolonflavone Tab 40mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8626-04

Tavisinkolontab

Tavisinkolontab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1881-06

Turant

Turant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên;Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolon Pharm Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolon International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6253-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn