JIN YANG PHARM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 45 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 45 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Bloci

Bloci - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Bluepharma- Indústria Farmacêutical, S.A. - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22416-19

Irinotecan Hydrochloride Injection 40mg/2ml

Irinotecan Hydrochloride Injection 40mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Qilu Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN3-237-19

Medica rebacid film-coated tablet

Medica rebacid film-coated tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x10 viên, Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22262-19

Mohizi

Mohizi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22217-19

Ceftaject

Ceftaject - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Qilu Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22155-19

Midorel

Midorel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Drug Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21038-18

Pregaba 150mg

Pregaba 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Celltrion Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20919-18

Fanalujin capsule

Fanalujin capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Celltrion Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18647-15

Aldromax

Aldromax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17494-13

Combitadin

Combitadin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-16809-13

Mufphy

Mufphy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-17175-13

BN-Doprosep

BN-Doprosep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 50 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Bách Niên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15272-12

Keivax

Keivax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15949-12

Nonfati

Nonfati - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-15658-12

Conemun

Conemun - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12732-11

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn