EFROZE CHEMICAL INDUSTRIES (PVT)., LTD
Nhóm sản phẩm
Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
N02 Giảm đau, hạ sốt, chống viêm 2
N06 Chống nhiễm khuẩn, KS trùng 3
N13 Thuốc tim mạch 5
N28 Thuốc khác 8
Thông tin chỉ mang tính tra cứu - không phải là gian hàng TMĐT
Estore có : 18 loại thuốc
Từ khóa trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dinemic

Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Alcapharm bv - HÀ LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6774-02

Mefnac

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Alcapharm bv - HÀ LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6775-02

Angiotan-H Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10233-10

Angiotan-H-Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20161-16

Artedoxin P Tablet

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ gồm 6 viên Artesunat và 2 viên hỗn hợp Sulfadoxin + Pyrimethamin
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5352-10

Artedoxin Tablet

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ gồm 6 viên Artesunat và 3 viên hỗn hợp Sulfadoxin + Pyrimethamin
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5353-10

Bromtab Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10234-10

Corbis Tablet

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9175-09

Delerget Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11021-10

Efrobis

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11862-11

Lapoce

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11863-11

Locoxib

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18688-15

Montecef 10mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm x 14 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10235-10

Montecef 4mg

Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10237-10

Montecef 5mg

Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10236-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Thông tin chỉ mang tính tra cứu tham khảo - không phải là gian hàng TMĐT!
Copyright © 2017  Thuocbietduoc.com.vn