CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY
Nhóm sản phẩm
Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
N04 Thuốc cấp cứu & giải độc 1
N14 Điều trị bệnh da liễu 2
N22 Thuốc mắt, tai mũi họng 4
N28 Thuốc khác 3
N30 Thực phẩm chức năng 1
Thông tin chỉ mang tính tra cứu - không phải là gian hàng TMĐT
Estore có : 11 loại thuốc
Từ khóa trong
Tìm thấy: 11 loại
Argiril 100% for men

Dạng bào chế: Tuýp /15 viên sủi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất:
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Eye Glo Relief Eye Drops

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,25%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Upha Pharmaceutical Manufacturing (M) Sdn. Bnd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2778-07

Eye Glo Moist Eye Drops

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Upha Pharmaceutical Manufacturing (M) Sdn. Bnd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2775-07

Eye Glo Plus Eye Drops

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-1,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Upha Pharmaceutical Manufacturing (M) Sdn. Bnd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2776-07

Eye Glo Regular Eye Drops

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-1%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Upha Pharmaceutical Manufacturing (M) Sdn. Bnd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2777-07

Nicobrand

Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 40 viên
Nhà sản xuất: Watson Laboratories Inc., - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10894-10

Nicobrand Cinnamon 2mg coated gum

Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Watson Laboratories Inc., - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16215-13

Tempovate Cream

Dạng bào chế: Thuốc dùng ngoài 0,05%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 25g
Nhà sản xuất: P.T Tempo Scan Pacific - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5347-08

Tempovate Cream

Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 25g; tuýp 10g
Nhà sản xuất: P.T Tempo Scan Pacific - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17371-13

Temprosone

Dạng bào chế: Thuốc bôi ngoài 0,05%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30mg
Nhà sản xuất: P.T Tempo Scan Pacific - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5348-08

Temprosone Cream

Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g; 30g
Nhà sản xuất: PT Tempo Scan Pacific - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17907-14

Thông tin chỉ mang tính tra cứu tham khảo - không phải là gian hàng TMĐT!
Copyright © 2017  Thuocbietduoc.com.vn