ALLERGAN., INC
Nhóm sản phẩm
Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
N08 Thuốc chống ung thư... 1
N22 Thuốc mắt, tai mũi họng 23
N28 Thuốc khác 4
Thông tin chỉ mang tính tra cứu - không phải là gian hàng TMĐT
Estore có : 28 loại thuốc
Từ khóa trong
Tìm thấy: 28 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Acular

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5743-01

Acular

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-5mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-4151-07

Alphagan

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5744-01

Alphagan P

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7524-03

Celluvise

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt-10mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống nhựa LDPE x 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-1576-06

FML Liquifilm

Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5354-01

FML Liquifilm

Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt-0,1%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2094-06

Genoptic Liquifilm

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-1574-06

Liquifilm Tears

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5355-01

Liquifilm Tears

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-14mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-2095-06

Ocufen

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,03%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0021-06

Poly Pred Liquifilm

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9404-05

Primoptic

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7760-03

Refresh Liquigel

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-10mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0737-06

Refresh Plus

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 30 tuýp nhựa x 0;4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5745-01

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Thông tin chỉ mang tính tra cứu tham khảo - không phải là gian hàng TMĐT!
Copyright © 2017  Thuocbietduoc.com.vn