ALCON PHARM., LTD
Nhóm sản phẩm
Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
N06 Chống nhiễm khuẩn, KS trùng 4
N19 Hocmon, Nội tiết tố 1
N22 Thuốc mắt, tai mũi họng 26
N28 Thuốc khác 24
Thông tin chỉ mang tính tra cứu - không phải là gian hàng TMĐT
Estore có : 55 loại thuốc
Từ khóa trong
Tìm thấy: 55 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tobrex 5ml

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8039-04

Brimonidine Tartrate

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,2%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratories., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-1571-06

Maxidex 3,5g

Dạng bào chế: Thuốc mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3;5g
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5740-01

Maxitrol 5ml

Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9897-05

Poly tears

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ đếm giọt 10ml, 15ml
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-1573-06

Tears Naturale II

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8038-04

Timilol Maleate Eye Drops 0,5%

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,5%
Quy cách đóng gói: Hôp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-1094-06

Alcaine

Dạng bào chế: Dung dịch vô khuẩn nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13473-11

Azarga

Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17810-14

Azopt

Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratories, Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9921-10

Betoptic S

Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10718-10

Brimonidine Tartrate

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratories, Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13976-11

Brimonidine Tartrate

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml
Nhà sản xuất: Alcon Laboratories, Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-13976-11

Ciloxan

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10719-10

Ciprobay HC Otic

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml+1 ống nhỏgiọt
Nhà sản xuất: Bayer Corp - MỸ
Nhà đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5738-01

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Thông tin chỉ mang tính tra cứu tham khảo - không phải là gian hàng TMĐT!
Copyright © 2017  Thuocbietduoc.com.vn