CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MAY
Nhóm sản phẩm
Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
N27 Khoáng chất và Vitamin 5
N28 Thuốc khác 4
N29 Thuốc có nguồn gốc Thảo dược... 3
Thông tin chỉ mang tính tra cứu - không phải là gian hàng TMĐT
Estore có : 12 loại thuốc
Từ khóa trong
Tìm thấy: 12 loại
Aconitum Compound Pills

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 200 viên
Nhà sản xuất: Lanzhou Foci Pharma Factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6951-08

Appeton Essentials Folic Acid

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9979-10

Appeton Essentials Milk Calcium

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120 viên
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9980-10

Appeton Essentials Teengrow

Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9981-10

Appeton Multivitamin Lysine Syrup

Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15760-12

Appeton Multivitamin Lysine Tablets

Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên; hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-9982-10

Appeton multivitamin plus infant drops

Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5099-10

Appeton Multivitamin Taurine Syrup

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; chai120ml
Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6991-08

Bao He Wan

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai nhựa 200 viên
Nhà sản xuất: Lanzhou Foci Pharma Factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5895-08

Er Chen Wan

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai nhựa 200 viên
Nhà sản xuất: Lanzhou Foci Pharma Factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5896-08

Shi Quan Da Bu Wan

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 200 viên
Nhà sản xuất: Lanzhou Foci Pharma Factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5897-08

Xiao Huo Luo Dan

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ nhựa 200 viên
Nhà sản xuất: Lanzhou Foci Pharma Factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6952-08

Thông tin chỉ mang tính tra cứu tham khảo - không phải là gian hàng TMĐT!
Copyright © 2017  Thuocbietduoc.com.vn